صعودبه قله پریشان از مسیر سنگنوردی و شبمانی در قله

مورخه ۵ و۶ مرداد ۳تن از اعضای باشگاه قاجر از مسیر تیغه شرقی به قله صعود نمودند و ۳تن دیگر از مسیر نرمال به قله صعود و همانجا شبمانی کردند.

تاریخ اجرای برنامه: ۵ و ۶ مرداد ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، محمد

بیشتر بخوانید
صعود به قله قاجر

مورخه ۳ مرداد ۳ تن اعضای باشگاه قاجر به قله فاجر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۳ مرداد ۹۶شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی،علیرضا میرانی سینا ابراهیمی

بیشتر بخوانید
تیم قاجردر کمپ ۱ خانتانگری

طی پیام ارسالی از  پدرام نعمتی، هم اکنون پدرام در صحت و سلامت کامل در کمپ یک خانتانگری می باشد.

بیشتر بخوانید