تجهیزات ضروری یک کوهنورد

تجهیرات یک کوهنورد ، بسته به نوع برنامه و تجهیزات مورد نیاز آنرا برای یک برنامه استفاده نمایید … برای تمام برنامه ها شاید کل تجهیزات مورد نیاز نباشد ولی آنچه باید توجه داشته باشیم اینکه وسیله ایی که به آن نیاز داریم با خود

بیشتر بخوانید
ورود رشته کوهنوردی با اسکی به المپیک زمستانی

بنا به گزارش کارگروه کوهنوردی با اسکی فدراسیون، مسابقات کوهنوردی با اسکی به بازی های المپیک جوانان  ۲۰۲۰ – لوزان در کشور سوئیس پیوست.
طبق اخبار رسیده از IOC (کمیته بین المللی المپیک) و ISMF (فدراسیون بین المللی کوهنوردی با اسکی) – شهر لوزان –

بیشتر بخوانید