گزارش تیم قاجر از ارتفاعات لنین

امروز پدرام نعمتی تلاش جهت صعود قله لنین را آغاز نمود و تا ارتفاع ۶۸۰۰ متری پبشروی کرد ولی بدلیل نامساعد بودن هوا (باد و کولاک شدید) به کمپ ۳ برگشته و در انتظار مساعد شدن هوا می باشد…
آرزوی موفقیت توام با سلامتی برایشان

بیشتر بخوانید