شبمانی در ارتفاعات بدر و صعود به قله

مورخه ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۰ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، غارنوردی قاجر قروه طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در برنامه صعود به قله بدر شرکت کردند.
اعضای تیم در ارتفاعات بدر(کانی شاه پسند) شبمانی نموده و صبح به قله صعود نمودند.
بیشتر بخوانید

رنگ آمیزی دیواره های بیرونی پناهگاه پریشان

هر ساله بجهت استفاده نابجای برخی از کوه نوردنماها و گردشگران پناهگاه پریشان مورد بی مهری واقع می شود و همیشه تعدادی از اعضای باشگاه کوهنوردی، غارنوردی قاجر قروه اقدام به تعمیر و پاکسازی می نمایند
امروز هم ۴ تن از اعضای تیم قاجر دیواره

بیشتر بخوانید
گزارش تیم قاجر از ارتفاعات لنین

پدرام نعمتی دیشب را در کمپ یک سپری و امروز ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی زیر بارش برف و کولاک به کمپ دو رسید.و هم اکنون در صحت و سلامت کامل می باشد.
آرزوی موفقیت برایشان داریم.

بیشتر بخوانید