صعودبه قله پریشان از مسیر سنگنوردی و شبمانی در قله

مورخه ۵ و۶ مرداد ۳تن از اعضای باشگاه قاجر از مسیر تیغه شرقی به قله صعود نمودند و ۳تن دیگر از مسیر نرمال به قله صعود و همانجا شبمانی کردند.

تاریخ اجرای برنامه: ۵ و ۶ مرداد ۱۳۹۶
شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی، محمد میرانی،سینا ابراهیمی، رحمان مرادیانی،سهند نوری،علی عباسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.