تیم قاجر در بیس کمپ خانتانگری

طی پیام ارسالی پدرام نعمتی، امروز ساعت ۱۳ به وقت محلی، تیم قاجر به بیس کمپ خانتانگری رسیدند.

بیشتر بخوانید
پیمایش غار دیوزندان

طبق برنامه زمان بندی شده شش ماهه اول  ۲ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی،کوهپیمایی،غارنوردی و دره نوردی باشگاه قاجر غار دیوزندان را در جنوب قروه پیمایش نمودند لازم به ذکر است که برنامه باشگاه پیمایش غار صلوات اباد بود اما بنا به تشخیص سرپرست

بیشتر بخوانید