گزارش تیم قاجر از ارتفاعات لنین

طی پیام‌ ارسالی پدرام نعمتی امروز مستقیم از کمپ یک به کمپ سه صعود کرده و ساعت ۱۵ امروز به کمپ ۳ لنین رسیده است.

بیشتر بخوانید