گزارش تیم قاجر بر روی قلل قرقیزستان

طی تماس با اعضای تیم امروز و فردا هوا جهت صعود مناسب نمی باشد ، هوا ابریست و امروز و فردا در بیس کمپ به استراحت میپردازند…

بیشتر بخوانید
جشن تیرگان و روز ملی دماوند

جامعه ی کوه نوردی کشور ، از سال ۱۳۸۴ روز سیزدهم تیر را که در تقویم باستانی ایران مقارن « جشن تیرگان » بوده است ، به عنوان « روز ملی دماوند » معرفی کرده است . جشن تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در روز

بیشتر بخوانید