انتصاب «علیرضا بلاغی» به عنوان رئیس کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون

«رضا زارعی» رئیس فدراسیون طی حکمی «علیرضا بلاغی» را با توجه به سوابق و تجارب وی در حوزه غارنوردی و غارشناسی، به عنوان رئیس کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون منصوب کرد.
منبع: پایگاه خبری فدراسیون

بیشتر بخوانید