صعود به قله آق داغ

مورخه ۱۸ دی ماه ۲۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله آق داغ در جنوب قروه صعود نمودند.
قله آق داغ ابتدای خط الراس کولاوا به قلل بدر و پریشان می باشد.
گزارش تصویری در ادامه مطلب…


بیشتر بخوانید