سکوت برف……..

«برف کلامی که فقط
بر زبان سکوت جاری می شود
آنچه سبک می آید، برف
آنچه سنگین می گذرد، برف 
آسمان و زمین انگار، یک رنگ شده اند.»
گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید