معرفی مسئول کارگروه غارنوردی و غارشناسی هیئت‌های استانی

نظر به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و لزوم ساماندهی و پیشبرد اهداف کارگروه غارنوردی و غارشناسی در کلیه استان‌های کشور، مقتضی است تمامی هیأت‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی در اسرع وقت نسبت به معرفی مسئول کارگروه مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است افراد مورد نظر می‌بایست

بیشتر بخوانید