شرایط و مدارک لازم جهت دوره مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی

کارگروه آموزش فدراسیون؛ شرایط شرکت کنندگان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره مربیگری درجه ۳ کوه پیمایی را به این شرح اعلام کرد: …
حداقل سن ۲۲ سال سن
ارائه معرفی نامه از هئیت استان
ارائه اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری
ارائه

بیشتر بخوانید
قله و دره ای عمیق

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید