رییس‌سابق فدراسیون‌پزشکی‌ورزشی دکتر لطفعلی پورکاظمی درگذشت

دکتر لطفعلی پورکاظمی رییس سابق فدراسیون پزشکی ورزشی و از پزشکان کوهنورد و خوشنام شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت.
وی از پزشکان و کوهنوردان فعال و علاقمندان به مباحث پزشکی ورزشی و پزشکی کوهستان بود و تالیف چند کتاب را نیز برعهده داشته

بیشتر بخوانید