همایش گزارش خوانی انجمن غار و غارشناسی ایرانیان

بنا بر گزارش رسیده؛ انجمن غار و غارشناسی ایرانیان «همایش گزارش خوانی انجمن غار و غارشناسی ایرانیان» با همکاری خانه طبیعت گردی ایران در روز ۲۴ دی ماه ۹۴ ساعت ۱۴ الی ۱۷ در محل : تهران، خیابان دربند، کاخ سعد آباد، موزه ملت برگزار

بیشتر بخوانید
صعود به ارتفاعات شاهو

مورخه ۱۶ و ۱۷ دی ماه ۳ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به ارتفاعات شاهو در کردستان صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه برنامه…

بیشتر بخوانید