اطلاعیه دانشگاه پیام نور؛ تسهیلات برای دانشجویان قهرمان

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با ارسال نامه ای به فدراسیون اعلام کرد؛  دانشگاه پیام نور در راستای حمایت از قهرمانان ورزشی و با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت اقدام به پذیرش قهرمانان ورزشی جهت ادامه تحصیل بدون آزمون

بیشتر بخوانید