آتش سوزی در نی زارهای سطح دریاچه زریوار مریوان

شامگاه پنجشنبه و برای چندمین بار طی یک ماه اخیر نی زارهای سطح دریاچه زریوار در شهر مریوان طعمه حریق شد و بخش زیادی از سطح این دریاچه در آتش سوخت و به دلیل نبود امکانات مورد نیاز آتش سوزی تا چندین ساعت همچنان ادامه

بیشتر بخوانید