درخت بلورین

درخت بلورین آبشار سنگین آباد( قروه)
در دم دمه های طلوع زمستان
درختی در فرازی نه چندان دور آنچنان با بلورهای یخ عجین گشتهکه گویی زمستان تا ابد خواهد ماندبراستی عجین شدن چه آسان است و جدایی چه سخت «ژیلا عزیزی»

عکاس:

بیشتر بخوانید
تاثیرات دویدن و کوهنوردی آرام و طولانی بر سلامتی کوهنوردان

 برای دست یابی به تندرستی و نشاط راهی دلپذیرتر از دویدن‌ها و کوه‌نوردی آرام و طولانی در پارک‌ها، تپه‌ها و کوه‌های وجود ندارد.از طرفی محیط‌های طبیعی و پر از درخت و آب چه در کوهها و چه در تپه‌ها قطعاً بر روی تمام ارکان‌های بدن

بیشتر بخوانید