اولین صعود زمستانی سال ۹۰ به پریشان

دو نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر صبح امروز( ۹۰/۱۰/۹) از مسیر آلپی به قله ۳۱۵۰ متری پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

مسیر قله
قله پریشان
تاریخ اجرای برنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۹شرکت کنندگان آقا: شهرام نعمتی- عرفان آزادی (سرپرست)

بیشتر بخوانید