صعود مشترک به الوند همدان

۶ نفر از اعضای هیئت و گروه کوهنوردی قاجر قروه، ۵نفر از اعضای گروه کوهنوردی صفا از استان گلستان، ۱۱ نفر از اعضای هیئت کوهنوردی بهار همدان به قله ۳۴۲۸ متری الوند صعود مشترک نمودند. سرپرستی این برنامه مشترک را آقای محمد واحدی عضو هیئت

بیشتر بخوانید