تغییر زمان نمایشگاه عکس غارهای استان کردستان

با توجه به اعلام ارشاد اسلامی استان کردستان مبنی بر اجرای نمایشگاه اختصاصی ارشاد، زمان اجرای نمایشگاه غارهای استان کردستان به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۰/۱۰/۲۲  تغییر یافته است.
انجمن غارنوردان و غارشناسان ایرانیان شعبه کردستان 

بیشتر بخوانید
سکوت برف

برف کلامی که فقطبر زبان سکوت جاری می شودآنچه سبک می آید، برفآنچه سنگین می گذرد، برف آسمان و زمین انگار، یک رنگ شده اند.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید