مزرعه پاک….

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
“پروانه کاظمی” فاتح قله “ماکالو” ؛ به میهن باز می گردند

به گزارش رسیده؛ مراسم استقبال از “پروانه کاظمی” فاتح قله ٨۴۶٣ متری ماکالو، سه شنبه یازدهم خردادماه در فرودگاه امام (ره) ساعت ۴صبح برگزار می شود.
منبع: پایگاه خبری فدراسیون
باز گشت پیروزمندانه خانم پروانه کاظمی فاتح قله ماکالو را به میهن تبریک می گوییم.
بیشتر بخوانید