قیچی ساز “اورست” را هم بدون کپسول اکسیژن مصنوعی صعود کرد

عظیم قیچی ساز دقایقی پیش بام دنیا قله اورست را بدون استفاده از کپسول اکسیژن مصنوعی صعود کرد. وی با این صعود شمار قلل هشت هزاری صعود شده  خود را بدون کپسول اکسیژن به سیزده قله رساند و حالا فقط  صعود به قله “لوتسه” را

بیشتر بخوانید