صعود به قله الوند در همدان

مورخه ۷ خرداد ۲۱ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله الوند در همدان صعود نمودند.

بانوان گروه
تاریخ اجرای برنامه: ۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: حمید یارویسی، میلاد صفا،مهدی لقایی، نوید زارعی، مهدی عباسی،

بیشتر بخوانید