بانو پروانه کاظمی بر فراز ماکالو

قله ماکالو پنجمین قله مرتفع جهان Thursday, 12 Mayپنجشنبه ۹۵/۲/۲۳حدود ساعت ۸ صبح و ۹ صبح به زمان محلی توسط بانوی کوهنورد مستقل ارزشمند کشورمان خانم پروانه کاظمی صعود شد.
ایشان روی قله ماکالو با تماس تلفنی موفقیت خود را اطلاع داد.
آرزوی موفقیت روزافزون و بازگشتی توام

بیشتر بخوانید