صعود مشترک به قله بدر

مورخه جمعه ۱۷ اردیبهشت دو تن از اعضای هیئت و گروه قاجر قروه (آقایان: علی الیاسی و مهدی ضیایی) به همراه تنی چند از کوهنوردان مریانج (همدان)به قله ۳۲۹۸ متری بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید
چرا کوهنوردی می کنیم؟

 کوه پیمایی و کوهنوردی به هرحال نوعی ورزش به حساب می آیند . حتی کوه پیمایی در دامنه ها ومناطق نه چندان بلند نیز اثر فرحبخش و نشاط انگیز خود را بر تن و جان ما می گذارد . کوه پیمایی از بهترین ورزش ها

بیشتر بخوانید