تیم کردستان در مسیر صعود به مراپیک و بارونتسه

تیم هیمالیا نوردی استان کردستان روز ۱۹مهر ماه سال ۱۳۹۰ عازم قله مراپیک با ارتفاع ۶۴۷۹ و قله بارونتسه با ارتفاع ۷۱۲۹ متر می باشند.حضور آقای شهرام نعمتی عضو هیئت و گروه کوهنوردی قاجر شهرستان قروه را در این برنامه تبریک عرض می نماییم. موفقیت

بیشتر بخوانید