زندگی ذوق تبسم های ماست

زندگی جاریست تا بی انتهازندگی آبیست در رویای مازندگی رودیست در دلتای عشقمی رود بی وقفه تا دریای عشق

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید