تیم کردستان به بیس کمپ مراپیک حرکت نمود

صبح امروز ۲۵ مهر ساعت ۱۱ به وقت ایران، با مساعد شدن هوا، اعضای تیم هیمالیا نوردی استان کردستان از لوکلا به سمت بیس کمپ مراپیک حرکت نمودند. به امید موفقیت هرچه بیشتر اولین تیم اعزامی کردستان.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه
بیشتر بخوانید