کوه‌نوردان چه نکات بهداشتی را در حین صعود باید رعایت کنند؟

 برای جلوگیری ازمسمومیت، کوه‌نوردان حین صعود مسائل بهداشتی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.      رئیس انجمن پزشکی کوهستان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: مسمومیت از بیماری هایی است که در کوه‌نوردی وجود دارد چند عامل باعث این موضوع می شود و

بیشتر بخوانید
اعضای مشمول تیم‌های ملی مجوز خروج از کشور را دریافت می کنند

“هادی صابری”، دبیر فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اعضای تیم ملی که سرباز هستند برای رفع مشکل خروج از کشور و دریافت مجوز، از این پس از طریق حوزه نظام وظیفه استانهای خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد

بیشتر بخوانید