حرکت تیم کردستان به سمت قله

بنابر آخرین خبر از بیس کمپ مراپیک، تیم کردستان طی چند روز گذشته پروسه هم هوایی را  انجام دادند و طیق گزارش هواشناسی فردا و پس فردا هوا مساعد می باشد و چنانچه شرایط مناسب باشد فردا شب تیم به طرف قله حرکت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید
شرپاها چه کسانی هستند؟

لاکپا، دورجی، تنسینگ، ناوانگ، تاشی – خیلی زود با این اسامی متداول شرپاها مأنوس خواهید شد. این اسامی اغلب به معنی روزهای هفته هستند، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و الی آخر. این مردان به سادگی به اسم روزهایی از هفته که در آن متولد شده

بیشتر بخوانید
دیواره حاجی اتابک در سقز افتتاح شد

امروز ۲۹ مهر ماه، دیواره حاجی اتابک یادواره مرحوم عباس خاکی در سقز افتتاح شد کانون کوهنوردان آزاد سقز هفته ی گذشته موفق به گشایش مسیر بر روی دیواره کوه حاجی اتابک (حاجیه تاوه) سقز شد . این گشایس مسیر توسط آقای طاهر تاجوانچی و اعضای

بیشتر بخوانید