دگزامتازون و ارتفاع

این مطلب صرفا هشداری است برای موارد مصرف ناصحیح دگزامتازون در ارتفاع و به هیچ عنوان بیان کننده موارد مصرف یا عوارض این دارو نیست. طبق قانون مسئولیت تجویز دارو همیشه با پزشک است.نگاهی کوتاه به  آمپول دگزامتازون :آمپول دگزامتازون دارویی است که توسط اکثر

بیشتر بخوانید
درجه بندی مسیردر سنگ نوردی

درجه بندی و مقایسه عامل مهمی برای تشریح این که صعود چقدر طول می کشد و درچه سطحی از سختی انجام می پذیرد ، می باشد . با داشتن این اطلاعات در مورد مسیر  شما قادر خواهید بود تا بگویید : ” من می توانم

بیشتر بخوانید