اردوی آمادگی سنگنوردان نوجوانان

 مورخه ۲۹ دی ماه اردوی آمادگی سنگنوردان نوجوانان رده cوd در سالن سنگنوردی قروه از ساعت ۹ تا ۱۳ بمدت ۴ ساعت با حضور شهرستانهای بیجار و قروه برگزار گردید.

بیشتر بخوانید
صعود به قله کولاوا

مورخه ۹ دی ماه ۱۹ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

شرکت کنندگان آقا: طیب صالحی، هادی نوری، محمد میرانی، بهنام اقدامیان، اصغر رضایی، علی رضا میرانی، فردین صالحی،سهند نوری، جمال منوچهری، مشتاق لقایی، آرش

بیشتر بخوانید