اردوی آمادگی سنگنوردان نوجوانان
 مورخه ۲۹ دی ماه اردوی آمادگی سنگنوردان نوجوانان رده cوd در سالن سنگنوردی قروه از ساعت ۹ تا ۱۳ بمدت ۴ ساعت با حضور شهرستانهای بیجار و قروه برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.