صعود به قله سرکچال

 سینا ابراهیمی عضو باشگاه قاجر روز جمعه ۱۵ دی ماه به قله سرکچال به ارتفاع ۴۲۱۰ متری صعود نمودند.

بیشتر بخوانید
ششمین جشنواره دوسالانه فیلم کوه نوردی

زمان:۲۱ و۲۲دی ماه۱۳۹۶
ساعت:۱۵الی۲۰
مکان:خیابان انقلاب-ایستگاه دروازه دولت-خیابان خاقانی-روبروی دانشگاه خوارزمی-ستاد توان افزایی وحمایت از
فعالیت سازمان های مردم نهاد استان تهران.
منبع: انجمن کوه نوردان ایران

بیشتر بخوانید