فعال‌سازی نام باشگاه‌های کوه‌نوردی سراسر کشور در پرتال جامع فدراسیون

به آگاهی می‌رساند؛ جهت فعال‌سازی نام باشگاه‌های کوهنوردی سراسر کشور در پرتال جامع فدراسیون، ضروری است مدارک زیر همراه نامه هیأت استان مبنی بر تأیید مدارک به فدراسیون ارسال گردد:
۱ـ رونوشت مجوز باشگاه (برابر اصل توسط هیأت استان)
۲ـ رونوشت حکم مربی که در

بیشتر بخوانید