غرفه فدراسیون در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

از غرفه فدراسیون واقع در سالن شماره ۱۸بخش گردشگری ورزشی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری دیدن فرمایید / زمان: سه شنبه ۳ بهمن الی جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ /مکان: محل دائمی نمایشگاه‌ بین المللی
تهران: خیابان سئول، محل دائمی نمایشگاه بین المللی-درب جنوب غربی-

بیشتر بخوانید