پیمایش غار دودزا (زرین غار)

۴ نفر از غارنوردان هیئت و گروه قاجر روز جمعه ۸ شهریور غار دودزا( زرین غار) در استان زنجان را پیمایش نمودند 
در این پیمایش اسراء مفاخری جوانترین غارنورد استان کردستان نیز حضور فعال داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب……


بیشتر بخوانید