شرح پنجمین مانور امداد و نجات در غار(استان کردستان)

این مانور روز پنجشنبه ۲۴ مرداد با برگزاری کلاسهای تئوری در سنندج آغاز گردید و در این کلاس ها مباحث زیر آموزش داده شد:
غار و غارنوردی – خطرات و حادثه  (آقای محمد مهدی پناه)
مدیریت بحران –  حادثه –    ICS (آقای ایرج قوامی)
بیشتر بخوانید