مراسم استقبال..

جمع کثیری از اعضای هیئت و گروه قاجر در مراسم استقبال از آقای محمد اردلان ( از اعضای هیئت و گروه قاجر)که مقام دوم قهرمان کشوری دوچرخه کوهستان (دانهیل) را احراز نموده بود، شرکت کردند این مراسم ساعت ۲۰ در قروه برگزار گردید. 

روابط

بیشتر بخوانید
سایت گروه کوهنوردی قاجر قروه پنج ساله شد

درسال ۱۳۵۰ اولین هیئت کوهنوردی تحت نظر تربیت بدنی در قروه تشکیل شد و به دنبال آن در سال ۱۳۵۴ گروه کوهنوردی قاجر قروه به همت دو نفر از جوانان فعالیت خود را آغاز نمود.
با توجه به زمینه ایجاد شده، کم کم افراد بیشتری

بیشتر بخوانید
تبریک تبریک…

آقای محمد اردلان در مسابقات کشوری دوچرخه سواری کوهستان(دانهیل) که در قائم شهر برگزار گردید، مقام دوم کشوری را احراز نمودند. ایشان از اعضای هیئت و گروه قاجر می باشند.
این مقام شایسته را به ایشان، خانواده گرامیشان و جامعه کوهنوری تبریک می گوییم و

بیشتر بخوانید