جوان ترین غارنورد دنیا

اسراء مفاخری جوانترین غارنورد استان کردستان و عضو گروه قاجر قروه هفته گذشته مصاحبه ای با دو هفته نامه تخصصی ورزش استان کردستان( به هیز) داشتند که متن این گفتگو در شماره ۴۳ تاریخ دوشنبه  28 مرداد ۱۳۹۲ به چاپ رسیده 
همچنین مصاحبه ای با پدر اسراء

بیشتر بخوانید
غارهای طبیعی و دست کند قزلجه کند

روز پنجشنبه ۳۱ مرداد ۳ نفر از غارنوردان هیئت و گروه قاجر از غارهای طبیعی و دست کند قزلجه کند دیدن نمودند.
روستای قزلجه کند در محدوده ۳۰کیلومتر شرق شهرستان قروه واقع شده است و دارای چندین معدن پوکه می باشد.
منطقه ای در قسمت بالای

بیشتر بخوانید