پنجمین مانور امداد و نجات در غار(استان کردستان)

انجمن غار و غارشناسی ایران نمایندگی کردستان برگزار می کند
این مانور به صورت استانی، و در جهت بالا بردن سطح آمادگی تیم غارنوردی کردستان  در راستای  امداد و نجات در غار اجرا می گردد.
زمان برگزاری: ۲۴ لغایت ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۲ 
مکان اجرای

بیشتر بخوانید