کاهش درد زانو با ورزش

در ابتدا با مقدار کم شروع کنید. اگر برای بار اول، بدون درد حرکات را انجام دادید، برای بار دوم تعداد حرکات را بیشتر کنید. به طور کلی، در حدود ۳۰ دقیقه هر روز ورزش کنید.

پیاده روی باعث کاهش درد مفاصل و تقویت

بیشتر بخوانید
چهار کوه نورد بر قله شیشاپانگما ایستادند

گزارش های ارسالی خبر از اولین صعود شیشاپانگما در فصل ۲۰۱۳ می دهند. طبق این اخبار روپرت هاور (Rupert Hauer) از اتریش و تونچ فیندیک (Tunç Findik)، دوست و همنورد عظیم در چند صعود قبلی از ترکیه، به همراه همنورد خودشان نیما داوا (Nima Dawa)

بیشتر بخوانید