بیا تا گل برافشانیم…

«بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم»
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
تنها فاتح چهار جبهه اورست

در میان شرپاها افراد منحصر به فرد زیادی را می توان یافت. کوشانگ دورجی یکی از این افراد است که به عنوان تنها فردی که موفق شده اورست را از ۴ جبهه مختلف صعود کند شناخته شده است.
کوشانگ در سن ۱۴ سالگی برای امرار

بیشتر بخوانید
اصول عمومی آسیب های ورزشی

به علت حوادثی که در ورزش اتفاق می افتد آگاهی از انواع آسیب های ورزشی و شیوه درمان و جلوگیری از وخیم تر شدن آسیب بسیار مهم است. حال به بررسی برخی از این آسیب ها که در ورزش های برخوردی شایع هستند می پردازیم.
بیشتر بخوانید