گلگشت آغچه دربند

۳۱ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ به سرپرستی آقای اسماعیل عباسی گلگشتی به آغچه دربند (تازه آباد اوریه) در جنوب قروه داشتند.

 
تاریخ اجرای برنامه: ۱۳ اردیبهشت

بیشتر بخوانید