تکنیکهای مهم در بازگردندن ثبات در سنگنوردی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: سنگنوردی جزو رشته های پرطرفدار و جوان پسند امروزی است و روز به روز بر طرفدارانش افزوده می شود. در این شرایط احتمال افزایش تعداد افرادی که در اثر بی احتیاطی دچار حادثه می شوند نیز در حال افزایش است. انجمن

بیشتر بخوانید