حسین رضایی و خلق یک لحظه کم نظیر در جهان صعود های ورزشی

 حسین رضایی برای جهان صعود های ورزشی سنگ تمام گذاشت . او با خلق ایده ای جذاب کمپینی با شکوه در حمایت از ورود سنگنوردی به بازی های المپیک ۲۰۲۰ به راه انداخت . در جهان ورزش شاید هیچ رشته ورزشی به اندازه ی سنگنوردی

بیشتر بخوانید