چهار کوه نورد بر قله شیشاپانگما ایستادند

گزارش های ارسالی خبر از اولین صعود شیشاپانگما در فصل ۲۰۱۳ می دهند. طبق این اخبار روپرت هاور (Rupert Hauer) از اتریش و تونچ فیندیک (Tunç Findik)، دوست و همنورد عظیم در چند صعود قبلی از ترکیه، به همراه همنورد خودشان نیما داوا (Nima Dawa)

بیشتر بخوانید