هشتاد ساله ها در اورست

دو کوهنورد هشتاد ساله برای صعود به اورست به عنوان مسن ترین فرد خود را آماده می کنند ، یکی از آنهـــا مین بهادرشرچان ۸۱ ساله از نپال است که قبلا” رکورددار گینس برای صعود به اورست بعنوان مسن ترین فرد است و رقیب او

بیشتر بخوانید