وسعت تفکر

روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
کاهش درد زانو با ورزش

در ابتدا با مقدار کم شروع کنید. اگر برای بار اول، بدون درد حرکات را انجام دادید، برای بار دوم تعداد حرکات را بیشتر کنید. به طور کلی، در حدود ۳۰ دقیقه هر روز ورزش کنید.

پیاده روی باعث کاهش درد مفاصل و تقویت

بیشتر بخوانید